Tłumaczenie świadectwa szkolnego

Emigracja czy powrót do kraju w przypadku posiadania dzieci może wiązać się z pewnymi wymogami dotyczącymi zmiany szkoły. Otrzymane świadectwa szkolne naszych dzieci muszą zostać przetłumaczone na oficjalny język danego państwa. Tłumaczenie świadectwa szkolnego online z języka polskiego na angielski to szybki i rzetelny sposób na uzyskanie odpowiednich translacji. Dokumentacja szkolna pisana jest pismem administracyjnym co wymaga tutaj odpowiednich kompetencji językowych. Wypełnij formularz, dołącz zdjęcie lub skan świadectwa, a my wykonamy pełne tłumaczenie certyfikowane wraz pieczęcią tłumacza przysięgłego. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług tłumaczeniowych z języka polskiego na angielski i z języka angielskiego na polski.


Zobacz także: tłumaczenia medyczne, tłumaczenia matury, tłumaczenia pełnomocnictwa, tłumaczenia umowy o pracę, tłumaczenia zaświadczenia o niekaralności, tłumaczenia aktu małżeństwa, tłumaczenia aktu zgonu

Płatności za tłumaczenia

Dane konta bankowego zostaną przesłane emailem na adres klienta. Prosimy wpisać kwotę w funtach szterlingach.

Kwota: £